sodeluj-in-pomagaj-gasilcem-do-donacije/Sodeluj_in_doniraj_gumb_bg

NAGRADNA IGRA - “Varni v 2020” (zaključena)

sodeluj-in-pomagaj-gasilcem-do-donacije/donirajte_gasilcem_desktop

V LETU 2018 SO GASILCI V SLOVENIJI OPRAVILI 19.732 INTERVENCIJ NA KATERIH JE SODELOVALO 135.606 GASILCEV!

 

  1. Vsak od sodelujočih gasilcev v intervencijah v danem trenutku, BREZ OKLEVANJA TVEGA SVOJE ŽIVLJENJE ZA NAS!
  2. Prišel je čas, da se jim zahvalimo.
  3. Preveri ali lahko prek spletne platforme omogočiš donacijo v dodatnih nekaj minutah svojega časa.
  4.  Povej naprej in pomagaj gasilcem do nove opreme!

 

GASILSKA OPREMA ZDRŽI TUDI DO 1000°C IN VEČ.
PREDSTAVLJAJTE SI, KAKŠNE TEMPERATURNE SPREMEMBE JE MORALA PRESTATI TA GASILSKA OPREMA. 

Sodeluj in doniraj BREZ finančnega vložka.

 

VIR: https://www.zurnal24.si/slovenija/obleka-po-gasenju-popolnoma-unicena-290737

 

KDAJ IN KJE JE NAGRADNI IGRA POTEKALA
Nagradna igra se je izvajala na spletni strani www.kovancek.com pod enotnim imenom »VARNI V 2020« in poteka od 1.12.2019 do 15.1.2020.

POGOJ ZA SODELOVANJE
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki so dopolnile najmanj 18 let (udeleženci). V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju, zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali njihovi ožji družinski člani. 
Organizator bo pri žrebanju nagrajencev kot veljavne upošteval le tiste pravilno in popolno izpolnjene spletne nagradne letake, ki jih bodo udeleženci nagradne igre v obdobju trajanja nagradne igre izpolnili in oddali v elektronski obliki na predpripravljenem obrazcu na organizatorjevi spletni strani. V polja na spletnem nagradnem letaku morajo udeleženci vnesti vse zahtevane podatke, kot je razvidno iz samega letaka in ga oddati prek organizatorjeve spletne strani www.kovancek.com.

ŽREBANJE IN PREVZEM NAGRADE
Organizator bo v nagradni igri “Varni v 2020” izžrebal 3 nagrajence, ki bodo prejeli vsak svojo nagrado. 
Eno nagrado v nagradni igri predstavlja 5 detektorjev dima Kidde 10Y29 (simbolična slika detektorja dima Kidde 10Y29 je prikazana na zadnji strani teh splošnih pogojev).
Organizator bo žrebanje nagrad izvedel dne 16.1.2020. Izžrebani bodo trije nagrajenci, ki bodo prejeli vsak svojo nagrado (vsak nagrajenec prejme 5 detektorjev dima Kidde 10Y29). Žrebanje nagrad bo potekalo v notarski pisarni notarke Irene Cirman Florjančič, Cigaletova ulica 11, Ljubljana
Najpozneje v 8 (osmih) dneh po izvedenem žrebanju bo organizator rezultate žrebanja objavil z obvestilom na javno dostopni spletni strani www.kovancek.com. Organizator bo nagrajenca o rezultatu žrebanja obvestil tudi osebno prek kontaktnega naslova oziroma podatkov, ki jih bo nagrajenec vnesel v obrazce na spletni strani organizatorja med postopkom oddaje nagradnega letaka na izžrebanem nagradnem letaku.
 

ZAVEZA ORGANIZATORJA K DOBRODELNOSTI
Organizator se zavezuje, da bo iz lastnih sredstev in na svoje stroške v 30 dneh od zaključka nagradne igre podaril Gasilski zvezi Slovenije, Tržaška cesta 221, Ljubljana, donacijo v obliki denarnega zneska, katere višina bo določena na naslednji način: od vsakega veljavnega nagradnega letaka, ki ga bo organizator prejel v času trajanja te nagradne igre, se organizator Gasilski zvezi Slovenije zavezuje podariti znesek 0,10 EUR (primer: organizator bo v času trajanja nagradne igre prejel 10.000 veljavnih spletnih nagradnih letakov, zato bo organizator Gasilski zvezi Slovenije podaril 1.000,00 EUR lastnih denarnih sredstev). Navedeno predstavlja zavezo izključno organizatorja in v nobenem pogledu ne predstavlja zaveze ali finančnega bremena udeležencev te nagradne igre.

SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE
POJASNILO UDELEŽENCEM

NOTARSKI ZAPISNIK ŽREBANJA