Prva slovenska platforma za spletno sklepanje pogodb z e-podpisom

 

V naši družbi* verjamemo, da sta transparentna informacija in cena produkta (ali storitve) za kupca ključna pri odločitvi za nakup. Obenem menimo, da se na trgu, na katerem smo prisotni tudi sami**, večinoma nudijo izdelki ali storitve primerljive kakovosti, a v nekaterih primerih s prevelikim razponom v prodajni ceni.

 

V letih delovanja smo dodobra spoznali slovenski trg različnih naročniških oziroma pogodbenih razmerij, vključno z vsemi udeleženci. Tehnološke inovacije so podjetja pripeljale do digitalizacije poslovnih procesov, ki posledično odpirajo nove poslovne priložnosti ali pa vsaj omogočajo optimizacijo obstoječega poslovanja. In tudi sami smo se – kot inovativno razmišljujoče podjetje – že dlje časa ukvarjali z izzivom, kako prednosti tehnološkega razvoja vključiti v naše delovanje oziroma v našo panogo trženja različnih produktov za različne partnerje. 

 

Na podlagi segmentacije tako kupcev kot ponudnikov blaga in storitev, ter analize aktualnih razvojnih trendov smo pripravili novost, ki zajema interese obeh in ki inovativno združuje potrebe in želje kupcev s ponudbo in nujno stroškovno učinkovitostjo ponudnikov. 

 

Pri razvoju smo sledili predvsem potrebam kupcev, ki si enostavnosti digitaliziranih storitev želijo povsod, kjer jim ta prinaša prihranek časa in denarja ter ohranja udobje spletnega nakupa, ne da bi za to morali žrtvovati spletno varnost oziroma varnost osebnih podatkov. 

 

Zato smo PRVI V SLOVENIJI razvili spletno sklepalno platformo, kjer lahko obiskovalci na podlagi naprednega elektronskega podpisa*** varno in v udobju domačega naslanjača sklenejo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, donirajo dohodnino in v prihodnje sklenejo tudi pogodbo o dobavi električne energije, zemeljskega plina itd. Skratka, sklenejo prvo pogodbo ali menjajo obstoječega ponudnika storitev. V samo nekaj minutah, brez mučnih obiskov poslovalnic, brez svetovalcev na dom in brez oddajanja podpisanih pogodb v poštne nabiralnike.

Vendar to še ni vse, saj kupca ob menjavi ponudnika tudi nagradimo.

 

 

Kot uvodoma omenjeno, je naša poslovna dejavnost pridobivanje novih kupcev za partnerje/naročnike iz različnih panog.

 

Sodelujemo predvsem s podjetji oziroma ponudniki storitev, ki nudijo posredniško provizijo za pridobitev nove stranke.

 

Vsak novi kupec, ki to postane s sklenitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pri Triglav, Zdravstveni zavarovalnici d.d. (že v bližnji prihodnosti bomo razširili nabor ponudnikov – spremljajte nas), prejme še ugodnost našega podjetja oziroma vrednostni bon v vrednosti 20 EUR. To ugodnost lahko kupec koristi v centrih naših trgovskih partnerjev (TUKAJ preglej seznam partnerjev).

 

»V 20 mesecih so pri naših preteklih promocijah v trgovskih centrih kupci prejeli prek 680.000 EUR ugodnosti v obliki bonov, vnovčljivih v najbolj prepoznanih trgovskih centrih.«

 

Če povzamemo - z digitalizacijo našega poslovanja, oziroma z razvojem storitve na podlagi naprednega elektronskega podpisa, vam tako prvi v Sloveniji omogočamo:

 

 • pravnoveljavno sklepanje vseh vrst pogodbenih razmerij na daljavo oziroma prek spleta (na primer dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj),
 • izjemno enostavno in varno sklepanje pogodb (uporaba naprednega elektronskega podpisa),
 • dodatno nagrado v obliki bona za 20 EUR na sklenjeno pogodbo – ob sklenitvi vsaj ene pogodbe (lahko ga koristite pravzaprav po celi Sloveniji).

 

 

Z digitalizacijo oziroma spletnim sklepanjem pa smo pridobili možnost razširitve našega delovanja tudi na področje družbenokoristnih dejavnosti.

 

Pri običajni analizi razlogov za nakupovanje naših kupcev smo spoznali, da je povprečen slovenski kupec dokaj humanitarno ozaveščen oziroma je voljan pomagati osebam in skupinam na družbenem robu oziroma tistim, ki pomoč resnično potrebujejo tudi iz drugih razlogov.

 

Ko smo to spoznanje združili z našo, sicer manj znano humanitarno držo ter dejstvom, da smo od lanskega leta našim kupcem zagotovili ugodnosti v vrednosti prek 680.000 EUR, smo spoznali, da ne glede na zelo konkurenčno in stroškovno optimizirano okolje lahko združimo humanitarne in poslovne cilje brez škode za prvo ali drugo področje (oziroma ravno nasprotno; pozitivne učinke morajo prepoznati vsi udeleženi v tem procesu).

 

Kupcem zato z našo spletno platformo za sklepanje pogodb ponujamo možnost, da znesek prejete ugodnosti na pregleden način donirajo v humanitarne oziroma družbenokoristne namene. Naš namen in cilj je, da se donacije izvajajo na naslednji način:

 

 • Donacija prejete ugodnosti oziroma nagrade, ki jo naš kupec prejme ob sklenitvi pogodbe prek spleta, se izvede zgolj na podlagi kupčeve svobodne volje oziroma njegove lastne želje.
 • Donacije se izvede na način, da se namesto posredovanja ugodnosti v višini 20 EUR kupcu, ta s strani naše družbe avtomatično steka v projekt zbiranja sredstev, ki je v določenem trenutku v teku.
 • Kupec donira prejeto ugodnost, zato se donacija izvede brez kakršnegakoli plačila s strani kupca. Donacijo zanj izvede naša družba.    
 • Če je poslovno vzdržno, družba Kovanček prek svojega društva podvoji donacijo s prispevkom v enaki višini, kot ga je zagotovil kupec – donator, z donacijo prejete nagrade. V tem primeru Kovanček to tudi objavi.
 • Donacije se izvajajo pregledno oziroma sta število in znesek prejetih donacija javno objavljena na spletnih straneh naše družbe v okviru posameznega donatorskega projekta. Poimenska objava donatorjev se izvede le na podlagi želje posameznikov.
 • Projektom donacij se imajo možnost pridružiti tudi naši ostali poslovni partnerji.
 • Pred izvedbo se vsak projekt zbiranja donacij temeljito preuči z vidika upravičenosti, alternativnih možnosti rešitve finančne zagate, resničnosti podanih dejstev in podatkov prosilcev za donacije, skladnosti z našim poslanstvom in zakonodajo ter same izvedljivosti.

 

S prvo slovensko ponudbo varnega in enostavnega spletnega sklepanja pogodb (z dodatno možnostjo doniranja prejetih ugodnosti naših zvestih kupcev) pa le stopamo po poti do našega končnega cilja.

 

Ob ostalih poslovnih načrtih nameravamo v bližnji prihodnosti v slovenski prostor prenesti še ostale prakse iz razvitejših držav zahodnega sveta. Menimo namreč, da si slovenski kupci ob naraščajočih stroških osnovnih dobrin zaslužijo naprednih sprememb na področju aktivnega upravljanja družinskega proračuna. Na podlagi že preverjenih rešitev razvijamo lasten algoritem za uporabo v povprečnem gospodinjstvu, ki bo družinam optimiziral vsakodnevne finančne odločitve (in odpravil negativni vpliv »človeškega faktorja« – odločitve na podlagi čustev oziroma osebnostnih lastnosti).

 

Čustvena navezanost ali navajenost na določen produkt ali ponudnika nam ponuja (navidezno) udobje, saj nam ni treba razmišljati o »napornih« spremembah. Prepričani smo, da imamo najboljši produkt/storitev. Pa je temu res tako?

 

V Sloveniji 83 % gospodinjstev ne preživi iz meseca v mesec brez likvidnostnih oziroma finančnih težav. V naši družbi menimo, da bo gospodinjstvu, ki sicer ne živi na družbenem robu, uporaba našega algoritma na letnem nivoju omogočila najmanj prihranek povprečne mesečne plače; vsem ostalim pa bistveno lažje preživetje. Pritrdilen odgovor na vprašanje »Ali ste do sedaj uspeli vsako leto na koncu leta prihraniti vsaj eno enomesečno plačo?« tako ne bo več iluzija, ampak resničnost.

 

Seveda je poleg odprave nepotrebnih odhodkov – ob omejenih oziroma relativno nizkih mesečnih prihodkih – edini pravi način za ustvarjanje prihrankov disciplinirano zniževanje obstoječih ali fiksnih gospodinjskih stroškov. Vendar pa je zniževanje fiksnih gospodinjskih stroškov mogoče le do neke stopnje – tako kot hujšanje pri strogi prehranski dieti. Ta je zelo uspešna v začetni fazi, vendar pa boste v primeru, da se prenehate prehranjevati, umrli.

 

Pravi način zmanjševanja omenjenih stroškov (»hujšanja«) je PRAVILNA izbira ponudnika produktov/storitev (»pravilna izbira prehrane«), ki jih vsakodnevno potrebujemo oziroma uporabi katerih se pravzaprav ne moremo izogniti. Ne samo, da ta pristop vodi v nižje fiksne mesečne stroške (»zdravo življenje«) in omogoča varčevanje, ampak brez DODATNEGA ODPOVEDOVANJA ali ZNIŽEVANJA ŽIVLJENJSKEGA STANDARDA omogoča dodatno ugodje, prilagojeno vašim željam (»podaljšuje življenjsko dobo«).

 

Področja, na katera lahko vplivate, ne da se pri tem odrečete že pridobljenemu življenjskemu standardu:

 

 • Elektrika in zemeljski plin
 • Voda
 • Mobilna telefonija
 • Internet, televizija in stacionarni telefon
 • Bančništvo
 • Ogrevanje
 • Zavarovanja

 

Ko seštejemo mesečni strošek omenjenih postavk, se vprašajmo, kaj bi na letni ravni pomenilo 20–30 % znižanje teh postavk? Drži – za privarčevani znesek si lahko privoščimo že lepe počitnice. Vendar pa se nam ob sami misli na potrebne spremembe najverjetneje zavrti v glavi. Ker ponudb je ogromno in … kdo bo bral ves drobni tisk?

 

ODGOVOR JE: MI OZIROMA NAŠ SPLETNI ALGORITEM PAMETNEGA UPRAVLJANJA STROŠKOV V GOSPODINJSTVU.

 

Podatek, da se samo 17 % Slovencev brez težav s plačo prebije do konca meseca, smo vzeli kot osebni izziv, ki ga z upoštevanjem našega algoritma ZAJAMČENO lahko spremenimo. Zato nas pazljivo spremljajte na spletu oziroma družbenih omrežjih in bodite pripravljeni, da boste med prvimi pri uporabi naših prihodnjih naprednih rešitev za zniževanje nepotrebnih stroškov. 

 


 

* Kovanček Group d.d. je krovna družba skupine podjetij, v katerih delujemo posamezniki z večletnimi izkušnjami v učinkovitem in inovativnem pridobivanju novih kupcev za različne naročnike različnih industrij, pa tudi v projektnem vodenju, izobraževanju in marketingu.

** Zavarovalništvo, energetika, telekomunikacije, bančne storitve.

*** Napredni elektronski podpis je tehnologija za zagotovitev pristnosti izvora in celovitosti vsebin. Uporablja se za preverjanje pristnosti oziroma za preverjanje identitete pošiljatelja sporočila, ter za zagotavljanje, da je prvotna vsebina sporočila, ki je bila poslana, nespremenjena. Napredni elektronski podpis je elektronski podpis, ki izpolnjuje naslednje zahteve: je nedvoumno povezan s podpisnikom, omogoča identifikacijo podpisnika, ustvarjen je s sredstvi, kjer so podpisnice izključno pod nadzorom, povezan je s podatki, kar pomeni, da se vsako naslednjo spreminjanje podatkov zazna.