Ob menjavi bančnega računa

KAJ JE OSEBNI (TRANSAKCIJSKI RAČUN) IN V KAKŠNE NAMENE GA LAHKO UPORABLJAM?

Osebni račun je osnovni račun za fizične osebe. Prek osebnega računa banka prejema vplačila za imetnika računa ter opravlja plačila v mejah sredstev na računu in odobrene prekoračitve pozitivnega stanja na računu.
Prek osebnega računa lahko imetniki prejemate plačo, pokojnino, honorarje, dividende, socialne transferje ter plačujete obveznosti, opravljate individualna nakazila, dvigujete gotovino na bankomatih itd.; torej osebni račun se lahko uporablja tako pri gotovinskem kot pri negotovinskem poslovanju. 
Podjetniki in zasebniki z manjšim obsegom poslovanja lahko uporabljate isti račun za poslovni in osebni namen.

KDO LAHKO NAROČI ODPRTJE/MENJAVO RAČUNA?

Odprtje računa lahko zase naroči vsaka polnoletna fizična oseba, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in zoper njo ni začet oziroma v teku postopek osebnega stečaja.

 

KAKŠEN JE ROK ZA IZVEDBO MENJAVE?

Postopek  zamenjave  transakcijskega  računa  mora  biti  končan  najpozneje  v  12  delovnih dneh, če  so  izpolnjeni  vsi  pogoji  za zaprtje  računa  v  skladu  z  okvirno  pogodbo  oz.  s splošnimi pogoji poslovanja stare banke.

 

ALI SE OHRANIJO OBSTOJEČE SEPA BREMENITVE, TRAJNI NALOGI, ITD. PRI MENJAVI?

DA, na podlagi seznama prejšnje banke se izvede prenos SEPA direktnih obremenitev, trajnih nalogov in ponavljajočih se kreditnih plačil (prilivov) na nov račun.

 

KAJ POTREBUJEM ZA MENJAVO?

Ob odprtju računa mora nova banka opraviti popolno identifikacijo stranke skladno z veljavnimi predpisi,  stranka pa mora novi banki ob  identifikaciji  predložiti  najmanj  veljaven  osebni identifikacijski dokument in davčno številko.

 

KAKŠEN JE STROŠEK MENJAVE?

Postopek zamenjave transakcijskega računa je brez nadomestila, razen za kritje nadomestil, ki jih zaračunavata nova in stara banka skladno z vsakokrat veljavnim cenikom posamezne banke. 

 

ALI SE LAHKO PRENESEJO LIMITI?

Da, vendar če izponjuejte pogoje za odobritev limitov v isti višini na novi banki. V tem primeru nova banka poravna limit na stari in ustvari limit na novem računu.

 

KAKO JE Z KREDITI PRI STARI BANKI?

Kredit pri stari banki je potrebno poplačati kot je to dogovorjeno v kreditni pogodbi in ga ni mogoče avtomatično prenesti na novo banko, kar pa ne vpliva na postopek menjave banke. Ustvari se trajni nalog preko katerega se odplačuje kredit z novega računa.

 

ALI SE LAHKO ZGODI, DA BANKA RAČUNA PO IZVEDENI IDENTIFIKACIJI IN PODPISU DOKUMENTACIJE NE AKTIVIRA?

Banka si pridržuje pravico, da računa kljub izvedeni identifikaciji in podpisu dokumentacije ne aktivira. O zavrnitvi aktivacije računa boste obveščeni s priporočeno pošto, in sicer najkasneje 5 delovnih dni po izvršeni identifikaciji in podpisu dokumentacije.

 

ALI IMAM LAHKO NA NOVEM RAČUNU TUDI POOBLAŠČENCA?

Na posameznem transakcijskem računu sta lahko največ dva pooblaščenca.

 

KAJ JE VLOGA ZA ZAMENJAVO BANKE?

Vloga za zamenjavo banke je obrazec, ki ga je Združenje bank Slovenije sprejelo v okviru Pravil in postopkov za zamenjavo banke. S podpisom Vloge za zamenjavo banke nas boste pooblastili, da o spremembi vašega transakcijskega računa obvestimo vašega delodajalca oziroma nakazovalca rednih mesečnih dohodkov, da od vaše nekdanje banke pridobimo seznam trajnikov in izvršimo odprtje trajnikov na novem računu, da skupaj z nekdanjo banko poskrbimo za prenos sredstev s starega na novi račun ter da vam vaša nekdanja banka skladno z njihovimi pogoji zapre stari transakcijski račun.

 

ALI MORAM ZA ZAPRTJE RAČUNA PRI NEKDANJI BANKI TO OSEBNO OBISKATI?

Če bo možno postopek zamenjave banke izpeljati v okviru Pravil in postopkov za zamenjavo banke vaš obisk nekdanje banke ne bo potreben. V drugih primerih pa vam svetujemo, da se obrnete na svetovalce in se z njimi posvetujete in jih prosite za pomoč v postopku zamenjave banke.

 

KAKO SPREMENIM PREJEMANJE E-RAČUNOV S PREJŠNJEGA NA NOVI RAČUN?

Po uspešni aktivaciji novega računa in spletne banke boste lahko naročilo za prejemanje E-računov (posameznega izdajatelja) na novi račun oddali prek spletne banke. S tem boste naslednji izdan račun že prejeli v spletno banko.

 

KAJ NAJ STORIM, ČE IMAM PRI NEKDANJI BANKI ŠE AKTIVNE DEPOZITE IN VARČEVANJA?

Svetujemo vam, da pri nekdanji banki preverite, ali je za uspešen zaključek vaših depozitov in varčevanj pri njih treba ohraniti odprt transakcijski račun in kakšni so morebitni pogoji za prekinitev ali spremembo teh depozitnih in varčevalnih pogodb. 

 

KAJ NAJ STORIM, ČE IMAM PRI NEKDANJI BANKI AKTIVNO PLAČILNO KARTICO Z ODLOŽENIM PLAČILOM ALI KREDITNO KARTICO?

Svetujemo vam, da preverite, kakšna je trenutna neporavnana obveznost po karticah, ter se z nekdanjo banko dogovorite za način odplačila. Najverjetneje boste transakcijski račun pri nekdanji banki lahko zaprli šele po vračilu kartice in poravnavi vseh obveznosti iz naslova njene uporabe.

 

ALI LAHKO ODPREM RAČUN ČE IMAM NA RAČUNU BLOKADO?

Ponavadi Slovenske banke zavrnejo odprtje novega računa v primeru neporavnanih obveznosti na računu.

 

ČE NAREDIM MENJAVO, KAKO SI LAHKO UREDIM VIŠJI LIMIT NA BANKI ALI KREDIT?

S tem da novi banki podamo vlogo za odobritev limita oz. kredita, to lahko storimo osebno ali preko spletne banke.

LAHKO Z MENJAVO OSTANEM BREZ RAČUNA?

Zaradi postopka menjave in izmenjave informacij prejšnje in zdajšnje banke v zvezi s prenosom sredstev, trajnih nalogov, kreditov itd., to ni mogoče/se to ne more zgoditi.

 

KAJ SE ZGODI ČE MENJUJEM RAVNO V ČASU KO PRIČAKUJEM PRILIV?

O spremembi številke bančnega računa nova banka obvesti delodajalca ali drugega izplačevalca rednih prihodkov (pokojnina, socialni prejemki). Na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve kljub temu vsem upravičencem do pravic iz javnih sredstev svetujejo, da spremembo računa sami sporočijo pristojnemu centru za socialno delo in se izognejo morebitni zamudi izplačil. Nova banka o spremembi računa obvesti tudi finančno upravo. Vse druge plačnike morate o spremembi obvestiti sami.

 

SLOVAR

LIMIT

Je odobrena prekoračitev pozitivnega stanja sredstev v domači valuti na računu. Osnovni limit banka odobri brez posebne vloge imetnikom določenih vrst osebnega računa. Izredni limit lahko banka odobri na podlagi posebne vloge imetnika.

ODOBREN LIMIT

Oziroma znesek dovoljene prekoračitve, kreditna linija ali limit na računu je znesek, ki ga lahko dvignete z računa tudi takrat, ko je na računu stanje v izbrani valuti enako 0. Odobren limit se ponavadi nanaša na posamezno valuto, lahko pa je določen tudi skupni limit za cel transakcijski račun.

 

OSEBNI RAČUN

Ali transakcijski račun za fizične osebe je račun, na katerega prejemate redne prilive in s katerim opravljate plačila, tako v domači kot v tuji valuti.

PLAČILNA KARTICA

Kartice s katerimi je možno brezgotovinsko plačevanje blaga in storitev doma in po svetu (odvisno od vrste kartice).

STANJE NA RAČUNU

Trenutno stanje na transakcijskem računu, ki ne upošteva pričakovanih prilivov in odlivov.

PROVIZIJA

Znesek, ki ga banka zaračuna za opravljene storitve.

KREDIT

Je pravno razmerje med upnikom, ki da neko stvar na up dolžniku, in dolžnikom. Posojilo ni isto kot kredit, saj je posojilo le kupčija, s katero se med strankami ustanovi kredit (kreditno razmerje). Kredit lahko odobri samo banka ali hranilnica, posojilo lahko dajo tudi ostali.