O Kovančku

 

Kovanček Group d.d. je krovna družba skupine podjetij, v katerih delujemo posamezniki z večletnimi izkušnjami v učinkovitem in inovativnem pridobivanju novih kupcev za različne naročnike različnih industrij, pa tudi v projektnem vodenju, izobraževanju in marketingu. Jedro sestavljajo udeleženci projekta večanja tržnega deleža naročnika iz zavarovalniške panoge v podjetju Pro Storitve d.o.o., v katerem smo skoraj 2 leti skupaj inovativno, a organizirano ustvarjali uspešno poslovno zgodbo.

V želji po nadgradnji uspešnega projekta smo se odločili za nakup podjetja Pro Storitve d.o.o. Sedaj delujemo kot grupacija in nameravamo pridobljeno znanje oziroma poslovne veščine ter predvsem prodajne tehnike ponuditi podjetjem različnih panog v celotni Sloveniji. Ambiciozno pa se oziramo tudi prek naših meja, saj se za posamezne prodajne pristope zanimajo podjetja v tujem lastništvu, ki vedno cenijo učinkovite prodajne strategije.

Naše poslanstvo

Na podlagi strukturiranega segmentiranja tako kupcev kot ponudnikov storitev in blaga - ter analize aktualnih razvojnih trendov - smo pripravili novost, ki inovativno združuje potrebe in želje prvih s ponudbo in nujno stroškovno učinkovitostjo drugih. Med drugim v slovenski prostor prenašamo tudi dobre prakse iz razvitejših držav zahodnega sveta. Menimo namreč, da si slovenski kupci ob naraščajočih stroških osnovnih dobrin zaslužijo naprednih sprememb na področju aktivnega upravljanja družinskega proračuna. Na podlagi že preverjenih rešitev razvijamo lasten algoritem za uporabo v povprečnem gospodinjstvu, ki bo družinam optimiziral vsakodnevne finančne odločitve (in odpravil negativni vpliv »človeškega faktorja« - odločitve na podlagi čustev oziroma osebnostnih lastnosti).

V naši družbi verjamemo, da je cena, skupaj z informiranostjo o produktu ali storitvi za kupca ključna pri (ne)odločitvi za nakup. Prav tako pa tudi menimo, da se na trgu, na katerem smo prisotni tudi sami, večinoma nudijo izdelki ali storitve primerljive kakovosti, a z vseeno (pre)velikim razponom v prodajni ceni. Čustvena navezanost ali navajenost na določen produkt ali ponudnika kupcu ponuja (navidezno) udobje, saj mu ni treba razmišljati o »napornih« spremembah. Kupec je prepričan, da ima najboljši produkt/storitev. Pa ima res?

V Sloveniji v letu 2018 83 % gospodinjstev ni preživelo iz meseca v mesec brez likvidnostnih oziroma finančnih težav. V naši družbi menimo, da bo gospodinjstvu, ki sicer ne živi na družbenem robu, uporaba našega algoritma na letnem nivoju omogočila najmanj prihranek povprečne mesečne plače; vsem ostalim pa bistveno lažje preživetje. Pozitiven odgovor na vprašanje »Ste do sedaj uspeli vsako leto na koncu leta prihraniti vsaj eno mesečno plačo?« tako ne bo več iluzija ampak stvarnost. Podatek, da je tako v 2018 samo 17 % Slovencev lahko preživelo brez težav od plače do plače smo vzeli kot osebni izziv, ki ga z upoštevanjem našega algoritma ZAJAMČENO lahko spremenimo.

Navsezadnje, dandanes preživeti v Sloveniji je vsekakor umetnost.

NAŠA PREDNOST

Naša spletna stran je ustvarjena z namenom POENOSTAVITVE sklepanja pogodbenih razmerij s ponudniki energentov, zdravstvenih zavarovanj in bančnih uslug. Uredite lahko prve sklenitve in zamenjave obstoječih ponudnikov. Z našo spletno stranjo ne potrebujete nobenih usklajevanj glede obiska raznih svetovalcev, ni vam potrebno hoditi v poslovalnice ponudnikov, ni vam potrebno oddajati podpisanih pogodb na pošto.

BREZ TVEGANJA – Z naprednim elektronskim podpisom ni zlorab pri menjavi ponudnikov!

MAKSIMALNO ENOSTAVNO – Pogodbe sklepate iz domačega naslonjača!

DODATNA UGODNOST ZAGOTOVLJENA – Pri menjavi ponudnika prejmete tudi vrednostni bon!

S tehnologijo naprednega elektronskega podpisa smo poskrbeli za vašo varnost v največji možni meri. Sedaj lahko katerokoli pogodbo sklenete brezskrbno preko naše spletne platforme, iz domačega naslonjača, v samo nekaj minutah.