NAGRADNA IGRA - "Privošči si" (zaključena)

Nagradna-igra-privosci-si/valentinovo_desktop

IZŽREBANA OSEBA PREJME 300€ GOTOVINE (kot nadomestilo za potratni december)

  • Klikni na gumbek sodeluj in izpolni nagradni letak.
  • Po izpolnjenem letaku preveri, ali ti pripada dodatna ugodnost.
  • Povej naprej in zasluži!

Izpolnitev nagradnega letaka vzame 2 minuti.

 

KDAJ IN KJE JE NAGRADNA IGRA POTEKALA

Nagradna igra se je izvajala na spletni strani www.kovancek.com pod enotnim imenom »Privošči si« in je potekala od 13. 12. 2019 do 13. 2. 2020.

POGOJ ZA SODELOVANJE

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki so dopolnile najmanj 18 let (udeleženci). V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju, zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali njihovi ožji družinski člani.

Organizator bo pri žrebanju nagrajencev kot veljavne upošteval le tiste pravilno in popolno izpolnjene spletne nagradne letake, ki jih bodo udeleženci nagradne igre v obdobju trajanja nagradne igre izpolnili in oddali v elektronski obliki na pred pripravljenem obrazcu na organizatorjevi spletni strani. V polja na spletnem nagradnem letaku morajo udeleženci vnesti vse zahtevane podatke, kot je razvidno iz samega letaka, in ga oddati prek organizatorjeve spletne strani www.kovancek.com.

ŽREBANJE IN PREVZEM NAGRADE

Organizator bo v nagradni igri »Privošči si« izžrebal 2 nagrajenca, ki bosta prejela vsak svojo nagrado. Organizator bo izvedel 2 žrebanji, v katerih bo izžrebal 2 nagrajenca. Eno nagrado v nagradni igri predstavlja denarni znesek 300,00 EUR.

Žrebanji nagrad bosta potekali dne 14.1.2020 in dne 14.2.2020. 

Žrebanja nagrad bodo potekala v notarski pisarni notarke Irene Cirman Florjančič, Cigaletova ulica 11, Ljubljana.

Najpozneje v 8 (osmih) dneh po izvedenem žrebanju bo organizator rezultate žrebanja objavil z obvestilom na javno dostopni spletni strani www.kovancek.com. Organizator bo nagrajenca o rezultatu žrebanja obvestil tudi osebno prek kontaktnega naslova oziroma podatkov, ki jih bo nagrajenec vnesel v obrazce na spletni strani organizatorja med postopkom oddaje nagradnega letaka na izžrebanem nagradnem letaku.

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA

NOTARSKI ZAPISNIK ŽREBANJA